پنج شنبه 25 مرداد 1397


نمایش کیفر نوشته‌ سیدعلی موسویان و به کارگردانی محمد الهی از دوم بهمن‌ماه ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه‌ ماه حوزه هنری در حال اجرا است.جشنواره منطقه‌ای تئاتر سوره ۱۶ الی ۱۸ تیرماه در کرمانشاه به عنوان منطقه یک برگزار می‌شود.


عناوین بیشتر