شنبه 5 بهمن 1398

مراسم بازمعرفی کتاب «یک محسن عزیز» از آثار جدید سوره مهر

مراسم بازمعرفی کتاب «یک محسن عزیز» از آثار جدید سوره مهر در زمینه تاریخ شفاهی دفاع مقدس، یکشنبه ۱۷ آذرماه برگزار شد.

به اشتراک بگذارید :