پنج شنبه 15 خرداد 1399

جشن انتشار مجموعه کتاب‌های زنان مقاوم خرمشهر

جشن انتشار چهار کتاب «ساجی»، «صباح»، «چراغ‌های روشن شهر» و «زیباترین روز‌های زندگی»، با عنوان «زنان مقاوم خرمشهر» حوزه هنری برگزار شد.

به اشتراک بگذارید :