شنبه 23 آذر 1398

کنسرت خیرخواهانه اشکان کمانگری برای مردم سیل‌زده

اشکان کمانگری در حمایت از هم‌وطنان آسیب دیده از سیل اخیر کنسرت موسیقی «برای ایران» را در هفته هنر انقلاب برگزار کرد.

به اشتراک بگذارید :