چهارشنبه 26 تیر 1398

شب خاطره شهدای نماز جمعه تهران

آخرین مراسم شب خاطره سال ۱۳۹۷ در حوزه هنری با عنوان «حماسه جمعه» به بیان خاطرات شهدای نماز جمعه تهران پرداخت.

به اشتراک بگذارید :