جمعه 9 آیان 1399

جلسه تکریم و معارفه رئیس حوزه هنری برگزار شد

رئیس سابق و فعلی حوزه هنری امروز ۸ تیرماه در میان نویسندگان، مدیران و صاحبان فرهنگ و اندیشه تکریم و معرفی شدند.

به اشتراک بگذارید :