شنبه 29 شهریور 1399

سخنرانی نوروزی رئیس حوزه هنری

امسال و با توجه به شیوع بیماری کرونا و برای جلوگیری از همه‌گیر شدن این بیماری، جلسه سخنرانی رئیس حوزه هنری با مدیران و همکاران سراسر کشور به‌طور مستقیم و از طریق اپلیکیشن حوزه هنری پخش شد.

به اشتراک بگذارید :