شنبه 10 اسفند 1398

۳۱۰اُمین برنامه شب خاطره حوزه هنری

۳۱۰اُمین برنامه شب خاطره وﻳﮋه شهادت سپهبد ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ سلیمانی در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

به اشتراک بگذارید :