شنبه 29 شهریور 1399
آرشیو صدای شما
 ماهنامه «سوره سینما»
۱۳۹۸/۵/۹ - ۱۱:۳۲
زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری؛
شماره ۲۸ و ۲۹ ماهنامه «سوره سینما» منتشر شد
شماره جدید ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه خرداد و تیرماه ۹۸ همراه با پرونده «باشگاه فیلم سوره» منتشر شد.
مجله سوره سینما
۱۳۹۷/۳/۷ - ۱۳:۴۲
پانزدهمین شماره ماهنامه سوره سینما منتشر شد/ مسئله شناسی قهر خانواده‌ها از سالن‌های سینمایی
شماره پانزدهم ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه اردیبهشت ماه ۹۷ منتشر شد.
نهمین شماره ماهنامه «سوره سینما»
۱۳۹۶/۹/۵ - ۱۲:۲۴
نهمین شماره ماهنامه «سوره سینما» منتشر شد
شماره جدید ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه آبان‌ماه ۹۶ منتشر شد.
ششمین شماره ماهنامه سوره سینما
۱۳۹۶/۵/۳۰ - ۱۷:۱۳
ششمین شماره ماهنامه «سوره سینما» منتشر شد
ششمین شماره ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه مردادماه ۹۶ منتشر شد.
تاریخ شفاهی
۱۳۹۶/۵/۴ - ۱۵:۵۹
هفته‌نامه شماره ۳۱۱ «تاریخ شفاهی» منتشر شد
سیصدویازدهمین هفته‌نامه «تاریخ شفاهی» از سری هفته‌نامه‌های تاریخ شفاهی ایران شامل گفت‌وگو، مقاله آموزشی، گزارش، معرفی کتاب و خاطره منتشر شد.
ماهنامه سوره سینما
۱۳۹۶/۴/۳۱ - ۱۱:۵۳
پنجمین شماره ماهنامه «سوره سینما» منتشر شد
پنجمین شماره ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه تیرماه ۹۶ منتشر شد.
تاریخ شفاهی
۱۳۹۶/۴/۱۰ - ۱۲:۴۰
هفته‌نامه شماره ۳۰۷ منتشر شد
سیصدوهفتمین هفته‌نامه «تاریخ شفاهی» از سری هفته‌نامه‌های تاریخ شفاهی ایران شامل گفت وگو، یادداشت، گزارش و چند خاطره منتشر شد.
هفته‌نامه «تاریخ شفاهی»
۱۳۹۶/۴/۴ - ۱۲:۵۷
هفته‌نامه شماره ۳۰۶ «تاریخ شفاهی» منتشر شد
سیصدوششمین هفته‌نامه «تاریخ شفاهی» از سری هفته‌نامه‌های تاریخ شفاهی ایران شامل گفت‌وگو، یادداشت، گزارش و چند خاطره منتشر شد.
شماره چهارم نشریه سوره سینما
۱۳۹۶/۴/۴ - ۱۱:۱۱
چهارمین شماره ماهنامه «سوره سینما» منتشر شد
چهارمین شماره ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه خرداد ماه ۹۶ منتشر شد.
ماهنامه سوره سینما
۱۳۹۶/۳/۲۹ - ۱۴:۲۴
ماهنامه سوره سینما
ماهنامه سینمایی سوره سینماف شماره سوم اردیبهشت ۹۶
12