شنبه 5 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:یک فیلم، یک فیلمساز
یک فیلم یک فیلمساز
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹
اکران مجازی فیلم‌های تولیدی حوزه هنری اردبیل
حوزه هنری استان اردبیل فیلم‌های تولیدی را با عنوان «یک فیلم، یک فیلمساز» اکران کرد.