چهارشنبه 3 بهمن 1397
نتیجه جستجوی کلیدواژه:یونس صحرارو
یونس صحرارو
دوشنبه ۷ آیان ۱۳۹۷
صحرارو: نمایش «مسافر» روایتی از پیاده‌روی اربعین در مرز مهران اجرا شد
یونس صحرارو، هنرمند کردستانی که در سومین همایش تئاتر پیاده‌روی اربعین حضور داشت، در مورد نمایش خود در این رویداد فرهنگی هنری گفت: نمایش «مسافر» روایتی از پیاده‌روی اربعین است که در قالب سومین همایش تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین حسینی، روایت راهیان در مرز مهران به مدت سه روز اجرا شد.
یونس صحرارو
پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
صحرارو کارگردان نمایش «پمپ»:
«بچه‌های مسجد» به افزایش مخاطب تئاتر کمک بسیاری می‌کند
یونس صحرارو کارگردان حاضر در جشنواره تئاتر «بچه‌های مسجد» گفت: امیدوارم تا تئاتر بچه‌های مسجد به اهداف نهایی خود که افزودن مخاطبان تئاتر در تمامی نقاط کشور است دست‌یابد.