سه شنبه 28 آیان 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:یوسف علی میرشکاک
در حلقه رندان
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
محفل طنز «در حلقه رندان»
محفل طنز «در حلقه رندان» عصر روز یکشنبه ۲۹ مردادماه با اجرای داریوش کاردان و با حضور یوسف علی میرشکاک، ناصر فیض، اسماعیل امینی و جمعی از طنزپردازان جوان از شهرهای مختلف ایران در حوزه هنری برگزار شد.