چهارشنبه 26 تیر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:یزدان عشیری
نهمین شماره ماهنامه «سوره سینما»
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
نهمین شماره ماهنامه «سوره سینما» منتشر شد
شماره جدید ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه آبان‌ماه ۹۶ منتشر شد.
یزدان عشیری
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
کنکاشی ۷۰۰ کیلومتری از بندرعباس تا شرقی‌ترین نقطه جنوب کشور؛
وقت پیوند خوردن سینما با خلیج فارس و دریادلانش
وقت آن است که سینما با خلیج فارس، با دریا و دریادلانش گره بخورد و افقی جدید در این فضا گشوده شود و عظمت، اقتدار، زیبایی، یکدلی و غرور و سربلندی ایران به نمایش گذاشته شود.