شنبه 16 فروردین 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:یازدهمین دوره جشنوراه فیلم کوتاه اِسکِپتو ایتالیا
ذبح
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
«ذبح» در جشنواره کالیاری ایتالیا
یازدهمین دوره جشنوراه فیلم کوتاه اِسکِپتو ایتالیا میزبان ۲۳ فیلم در بخش کوتاه بین‌الملل خود است که در این میان فیلم کوتاه «ذبح» در این جشنواره حضور دارد.