شنبه 16 فروردین 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کیانوش ایازی کارگردان نمایش «زیپ»
کیانوش ایازی کارگردان نمایش «زیپ»
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
به کارگردانی کیانوش ایازی؛
زیپ با استقبال گسترده در تماشاخانه مهر روی صحنه رفت
کارگردان نمایش «زیپ» گفت: استقبال از نمایش زیپ خیلی خوب بوده و مخاطبان با توجه به رای و نظراتشان حضوری و در سایت تیوال نشان داده که اجرای بسیار موفقی داشتیم.