پنج شنبه 21 آذر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب فرهنگ اتصال
کتاب فرهنگ اتصال
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷
فرهنگ اتصال؛ کتابی در بررسی منطق پلتفرم‌های جدید در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی
جلسه نقد و بررسی کتاب «فرهنگ اتصال» در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد.
رونمایی کتاب فرهنگ اتصال
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌کند:
رونمایی، نقد و بررسی کتاب «فرهنگ اتصال: تاریخ انتقادی رسانه‌های اجتماعی»
نشست رونمایی، نقد و بررسی کتاب «فرهنگ اتصال: تاریخ انتقادی رسانه‌های اجتماعی» نوشته یوزه فن دایک، به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود.
کتاب فرهنگ اتصال
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
سوره مهر منتشر کرد؛
فرهنگ اتصال: تاریخ انتقادی رسانه‌های اجتماعی
کتاب «فرهنگ اتصال: تاریخ انتقادی رسانه‌های اجتماعی» نوشته «یوزه فن دایک» در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، توسط حسین حسنی ترجمه شده است. این کتاب تاریخ انتقادی رسانه‌های اجتماعی را در هشت فصل مورد بررسی قرار می‌دهد.