چهارشنبه 30 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب صبح شام روایتی از بحران سوریه
کتاب «صبح شام» روایتی از بحران سوریه
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹
کتاب «صبح شام» روایتی از بحران سوریه رونمایی می‌شود
انتشارات سوره مهر یکی دیگر از تازه‌ترین آثار خود در حوزه خاطره نگاری را با موضوع بحران سوریه و با روایتی از دکتر حسین امیرعبداللهیان رونمایی می‌کند.