دوشنبه 5 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب صبح شام خاطرات دکتر حسین امیرعبداللهیان
محمد مهدی دادمان
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
دادمان در آئین رونمایی از کتاب «صبح شام»:
بیان ابعاد روایت مکتب حاج قاسم سلیمانی اهمیت راهبردی دارد
رئیس حوزه هنری در این مراسم گفت: حوزه هنری تمام همت خود را برای روایت دقیق از مکتب حاج قاسم سلیمانی و ابعاد بین‌المللی مجاهدت ایشان و همراهان و همرزمان‌شان، به کار می‌گیرد.
کتاب «صبح شام» روایتی از بحران سوریه
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹
کتاب «صبح شام» روایتی از بحران سوریه رونمایی می‌شود
انتشارات سوره مهر یکی دیگر از تازه‌ترین آثار خود در حوزه خاطره نگاری را با موضوع بحران سوریه و با روایتی از دکتر حسین امیرعبداللهیان رونمایی می‌کند.