سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب صباح
صباح
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
در قالب کتاب «صباح»؛
روایتی از مقاومت بانوان در برابر اشغال خرمشهر منتشر شد
انتشارات سوره مهر کتاب «صباح» شامل خاطرات خانم صباح وطن‌خواه را که به کوشش فاطمه دوست‌کامی تدوین شده به‌تازگی روانه بازار کتاب کرده است.
کتاب صباح
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
«صباح»، یک «دا»ی دیگر است/ سرهنگی: صدای جنگ با خاطرات زنان بلندتر شنیده خواهد شد
کتاب «صباح» خاطرات صباح وطن‌خواه همرزم سیده زهرا حسینی، به قلم فاطمه دوست‌کامی است که توسط انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب تهران عرضه‌ می‌شود.