شنبه 17 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب سرو سور
کتاب سرو سور
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
معرفی کتاب؛
همراه با خاطرات مبارز سرخه‌ای، در کتاب «سرو سور»
کتاب «سروِ سور» شامل خاطرات «خلیل نجار» از مبارزان شهرستان سرخه در دوران انقلاب اسلامی نوشته محمود امامی از سوی دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان سمنان توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.