سه شنبه 13 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب روشنای خاطره ها
کتاب روشنای خاطره‌ها
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
کتاب مرتضی سرهنگی به عربی ترجمه شد
«روشنای خاطره‌ها»‌ در لبنان
کتاب «روشنای خاطره‌ها» نوشته مرتضی سرهنگی توسط نشر دارالمعارف الاسلامیه لبنان به عربی ترجمه و چاپ شد.
سرهنگی کتاب روشنای خاطره ها
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
معرفی کتاب «روشنای خاطره‌ها» به کوشش مرتضی سرهنگی/۲
چهل یادداشت عاشقانه سرهنگی برای چهل کتاب خاطره‌نگاری
«روشنای خاطره‌ها» کتابی است شامل بازخوانی ۴۰ خاطره کوتاه جنگ با یادداشتی از مرتضی سرهنگی که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. در این گزارش به معرفی فصل به فصل این کتاب می‌پردازیم.
مرتضی سرهنگی
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
یادداشت‌های مرتضی سرهنگی از خاطرات جنگ در نمایشگاه کتاب
کتاب «روشنای خاطره‌ها» که به بازخوانی ۴۰ خاطره کوتاه جنگ تحمیلی پرداخته است از سوی انتشارات سوره مهر، در سی‌ودومین دوره نمایشگاه کتاب تهران توزیع می‌شود.