دوشنبه 7 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب در غبار خویش
در غبار خویش
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
یادداشتی بر «در غبار خویش» گزیده‌ اشعار عبدالله صالحی سمنانی؛
غزل‌های دیروز و خاطرات تلخ و شیرین
«در غبار خویش» گزیده‌ اشعار عبدالله صالحی سمنانی به اهتمام حسن یعقوبی و مقدمه مرحوم مهرداد اوستاست که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
در غبار خویش
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
معرفی کتاب؛
در غبار خويش؛ گزیده‌ای از اشعار صالحی سمنانی
كتاب «در غبار خويش» شامل گزيده اشعار عبدالله صالحي سمناني با مقدمه مهرداد اوستا است كه به اهتمام حسن يعقوبي گردآوری و از سوي دفتر آفرينش‌هاي ادبي حوزه هنري استان سمنان، توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
در غبار خویش
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
کتاب «در غبار خویش» با مقدمه‌ای از زنده‌یاد مهرداد اوستا
«در غبار خویش» گزیده‌‏ای از اشعار عبدالله صالحی سمنانی با مقدمه زنده‌یاد مهرداد اوستا بوده که انتشارات سوره مهر به‌تازگی این دفتر را منتشر کرده است.