سه شنبه 19 آذر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «یک محسن عزیز»
مراسم بازمعرفی کتاب «یک محسن عزیز» از آثار جدید سوره مهر
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
مراسم بازمعرفی کتاب «یک محسن عزیز» از آثار جدید سوره مهر
مراسم بازمعرفی کتاب «یک محسن عزیز» از آثار جدید سوره مهر در زمینه تاریخ شفاهی دفاع مقدس، یکشنبه ۱۷ آذرماه برگزار شد.
فائضه غفار حدادی
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
به بهانه بازمعرفی «یک محسن عزیز» در حوزه هنری مطرح شد؛
بارها و بارها از خود شهید کمک گرفتم/ می‌توان برای ابعاد نظامی محسن کتاب مجزا نوشت
کتاب «یک محسن عزیز» زندگی شهید محسن وزوایی نوشته فائضه غفار حدادی یکشنبه ۱۷ آذر در حوزه هنری بازمعرفی می‌شود، به همین بهانه گفت‌وگویی با نویسنده انجام شد.
یک محسن عزیز
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
اثر جدید سوره مهر بازمعرفی می‌شود؛
«یک محسن عزیز» در حوزه هنری
مراسم بازمعرفی کتاب «یک محسن عزیز» از آثار جدید سوره مهر در زمینه تاریخ شفاهی دفاع مقدس، یکشنبه ۱۷ آذرماه برگزار می‌شود.
یک محسن عزیز
یکشنبه ۱۹ آیان ۱۳۹۸
معرفی محسن وزوایی در کتاب «یک محسن عزیز»
روایتی مستند از زندگی یکی از فرماندهان ناشناخته دفاع مقدس
کتاب «یک محسن عزیز» روایتی مستند از زندگی شهید محسن وزوایی است که به قلم فائضه غفار حدادی به نگارش درآمده است.
یک محسن عزیز
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
سوره مهر منتشر کرد؛
«یک محسن عزیز»؛ روایتی متفاوت از زندگی قهرمان نبردهای بازی‌دراز
کتاب «یک محسن عزیز» روایتی مستند از زندگی شهید محسن وزوایی نوشته فائضه غفار حدادی، توسط سوره مهر منتشر شد.