پنج شنبه 21 فروردین 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «مفهوم بَند در موسیقی کُردهای مُکریان»
محمداشکان نظری
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸
نگاهی به کتاب «مفهوم بند در موسیقی کُردهای مُکریان»
کتاب «مفهوم بند در موسیقی کُردهای مُکریان» نوشته کژوان ضیاءالدینی در زمینه‌ موسیقی بخشی از کُردهای ساکن در غرب ایران است.
کتاب مفهوم بند
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
توسط انتشارات سوره مهر؛
کتاب «مفهوم بَند در موسیقی کُردهای مُکریان» منتشر شد
کتاب پژوهشی «مفهوم بند در موسیقی کُردهای مُکریان» به همراه سی‌دی، اثر کژوان ضیاءالدینی در انتشارات سوره مهر منتشر شد.