چهارشنبه 5 آذر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «مردم چرا به سینما می‌روند؟» اثر داود ضامنی
داود ضامنی
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
یادداشت داود ضامنی خوانش‌ها و روایت‌هایی از چیستی کرونا؛
فهم کرونا مقدم بر حل مسأله کروناست
از یک منظر می‌توان خوانش‌ها و روایت‌هایی که از چیستی کرونا و دلایل شیوع آن در ایران طی چند ماه گذشته ارائه شد را در پنج دسته کلی زیر قرار داد.
رونمایی کتاب «مردم چرا به سینما می‌روند؟»
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
از سوی انتشارت سوره مهر حوزه هنری
کتاب «مردم چرا به سینما می‌روند؟» در بنیاد فارابی رونمایی می‌شود
کتاب «مردم چرا به سینما می‌روند؟» اثر داود ضامنی با حضور اساتید دانشگاه و هنرمندان سینما در بنیاد فارابی رونمایی می‌شود.