شنبه 25 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «عمو صیاد»
عمو صیاد
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸
جدیدترین اثر جلال توکلی چاپ و منتشر شد
سه روایت از حاج ابراهیم میرشکاری معروف به «عمو صیاد» عنوان جدیدترین اثر جلال توکلی به تازگی توسط سوره مهر منتشر و روانه بازار کتاب شده است.