جمعه 28 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «سال‌های عطا» نوشته فیاض قادری مهرآباد
«سال‌های عطا» نوشته  فیاض قادری
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
خاطرات یک نجات یافته از بهائیت؛
«سال‌های عطا» نوشته فیاض قادری منتشر شد
کتاب «سال‌های عطا» نوشته فیاض قادری درباره خاطرات یک نجات یافته از بهائیت است که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.