چهارشنبه 30 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «روزهای بی‌آینه»
روزهای بی‌آینه
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
مسابقه کتابخوانی از «روزهای بی‌آینه»
مسابقه کتابخوانی از کتاب «روزهای بی‌آینه» مخصوص مدافعان سلامت در بیمارستان‌های سراسر کشور توسط ستاد جشنواره شاد دانش‌آموزی فیلم و کتاب دفاع مقدس برگزار می‌شود.