سه شنبه 1 مرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «به سوی میمک» ناگفته‌هایی از اولین پیروزی ایران در جنگ
کتاب «به سوی میمک»
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
نگاهی به کتاب «به سوی میمک» به مناسبت سالروز عملیات فتح میمک
ناگفته‌هایی از اولین پیروزی ایران در جنگ
نبرد میمک یک نبرد نبود، یک حماسه بود. نه تنها حماسه عشایر خِزِل و تیپ یک زرهی، بلکه نمادی از حماسه عشایر و بسیج و نیروهای نظامی ایران بود.