دوشنبه 16 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «اگر مرد بودم»
کتاب «اگر مرد بودم»
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹
سوره مهر منتشر کرد:
«اگر مرد بودم»، زندگی​نامه داستانی طاهره صادق​بیگی
کتاب «اگر مرد بودم» نوشته ندا حبیبی، زندگی‌نامه داستانی طاهره صادق بیگی همسر شهید ولی​الله محمدبیگی است که به تازگی از سوی انتشارات سوره مهر به بازار عرضه شده ​است.