پنج شنبه 19 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «ارزش فرهنگی یا اقتصادی»
کتاب «ارزش فرهنگی یا اقتصادی»
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
کتاب «ارزش فرهنگی یا اقتصادی» به چاپ رسید
مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از چاپ و انتشار کتاب «ارزش فرهنگی یا اقتصادی» درآمدی بر تقابل‌های شناختی اقتصاد هنر توسط حوزه هنری استان خبر داد.