چهارشنبه 15 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کارگاه موسیقی شعر عروض و قافیه
 کارگاه موسیقی شعر عروض و قافیه
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
از۲۶ تیرماه با تدریس محمود حبیبی‌کسبی؛
اولین نشست کارگاه موسیقی شعر عروض و قافیه برگزار می‌شود
اولین نشست «کارگاه موسیقی شعرعروض و قافیه» محمود حبیبی‌کسبی از چهارشنبه، ۲۶ تیرماه، ساعت ۱۷ در سالن کنفرانس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برگزار می‌شود.