شنبه 5 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کارگاه سنتورنوازی
کارگاه سنتور سیاوش کامکار
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
برگزاری کارگاه سنتور «سیاوش کامکار» در همدان
کارگاه سنتورنوازی سیاوش کامکار ویژه هنرجویان این ساز، ۲۰ تیرماه در حوزه هنری استان همدان برگزار می‌شود.