جمعه 24 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کارگاه داستان‌نویسی حوزه هنری قزوین
هشتک داستان
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
توسط سوره مهر:
هشتک داستان قزوین منتشر شد
مجموعه «هشتک داستان» آثار اعضای کارگاه داستان‌نویسی حوزه هنری قزوین به چاپ رسید.