شنبه 5 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کارگاه تخصصی کاریکاتور «از ایده تا اجرا»
فخرالدین دوست محمد
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
کارگاه تخصصی کاریکاتور «از ایده تا اجرا» برگزار می‌شود
کارگاه تخصصی کارتون و کاریکاتور با موضوع «از ایده تا اجرا»، با حضور فخرالدین دوست‌محمد در سنندج ویژه هنرمندان کارتونیست کردستانی برگزار می‌شود.