پنج شنبه 8 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:چهلمین روز سردار سلیمانی
نامه به سردار سلیمانی
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
نوجوانان در مسیر راهپیمایی دهه فجر به سردار شهید سلیمانی نامه می‌نویسند
با همکاری حوزه هنری کودک و نوجوان و شهرداری منطقه ۶، نوجوانان در مسیر راهپیمایی دهه فجر به سردار شهید سلیمانی نامه می‌نویسند.