شنبه 5 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:چهل سالگی جنگ ایران و عراق
سینا دلشادی
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
دلشادی: ارزش‌های والای دفاع‌ مقدس را با زبان هنر ماندگار کنیم
سرپرست حوزه هنری خوزستان گفت: هنر برای ما یک قالب بیانی بسیار مهم است تا بتوانیم برای ماندگار کردن فرهنگ اصیل دفاع‌ مقدس تلاش کنیم.