شنبه 16 فروردین 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:چهره سال هنر انقلاب
هفته هنر انقلاب
چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹
هفته هنر انقلاب
پنج دوره معرفی چهره سال هنر انقلاب چگونه گذشت؟ چهره برتر ششمین دوره کیست؟
هفته هنر انقلاب اسلامی با هدف مرور کارنامه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای یک‌ساله در رشته‌های مختلف، فروردین‌ماه هر سال هم‌زمان با سالروز آسمانی شدن سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی، برگزار می‌شود.
هفته هنر انقلاب
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
جزئیات اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی اعلام شد؛
چهره هنر انقلاب اسلامی در سال ۹۶ امروز مشخص می‌شود
چهارمین هفته هنر انقلاب اسلامی با معرفی چهره هنر انقلاب اسلامی در سال ۹۶ امروز یک‌شنبه ۲۶ فروردین به کار خود پایان می‌دهد.