چهارشنبه 5 تیر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پیام فضلی نژاد
شوکران
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷
سخنگوی جبهه ملی ایران در برنامه تلویزیونی شوکران:
جبهه ملی از درون دچار فروپاشی شد/ دولت‌های سلطه‌گر هنوز وجود دارند
نخستین قسمت از برنامه «شوکران» دوشنبه شب با حضور داوود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران، روی آنتن رفت.