سه شنبه 13 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پوسترهای کرونایی مازندران
پوسترهای کرونایی مازندران
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
پوسترهای کرونایی؛ ارمغان حوزه هنری مازندران
واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران از تولید پوسترهایی با هدف پیوستن به پویش «در خانه بمانیم» خبر داد.