سه شنبه 4 آذر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پنجمین فصلِ پروژه‌ چهارفصل تئاتر ایران
چهار فصل
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹
مهلت ارسال آثار برای پنجمین فصلِ پروژه‌ چهار فصل تئاتر ایران تمدید شد
مهلت ارسال آثار برای پنجمین فصلِ پروژه چهار فصل تئاتر ایران تا بیستم مهرماه ۱۳۹۹ تمدید شد.