چهارشنبه 2 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پنجمین جشنواره خاتم
جشنواره خاتم
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸
با مشارکت حوزه هنری؛
شرکت در جشنواره خاتم تا ۳۰ بهمن‌ماه تمدید شد
مهلت ارسال آثار به پنجمین دوره جشنواره خاتم تا سی‌ام بهمن‌ماه ۱۳۹۸ تمدید شد.
حوزه هنری همدان
یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
با حضور مجید قیصری
آموزش نویسندگان مستعد همدانی برای درخشش در جشنواره خاتم برگزار می‌شود
کارگاه تخصصی داستان‌نویسی برای آموزش نویسندگان همدانی برای حضور در پنجمین جشنواره خاتم، با حضور مجید قیصری دبیر جشنواره خاتم در حوزه هنری همدان برگزار می‌شود.