پنج شنبه 19 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پنجاه‌وپنجمین محفل «کبوتران مسجد دوردست»
پنجاه‌وپنجمین محفل «کبوتران مسجد دوردست»

توضیحات تصاویر
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
هم‌زمان با سالگرد فاجعه نسل‌کشی مسلمانان بالکان برگزار شد
پنجاه‌وپنجمین محفل «کبوتران مسجد دوردست»
پنجاه‌وپنجمین محفل «کبوتران مسجد دوردست» به همت دفتر ادبیات و هنر بیداری حوزه هنری و در سالگرد فاجعه نسل‌کشی مسلمانان بالکان، با موضوع حقایق پشت پرده «مارش میرا»، «نسل‌کشی سربرنیتسا» و «محاصره سارایوو» از نگاه مستندسازان و نویسندگان برگزار شد.
کبوتران مسجد دوردست ۵۵
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸
در سالگرد فاجعه نسل‌کشی مسلمانان بالکان؛
حقایق پشت پرده «نسل‌کشی سربرنیتسا» بررسی می‌شود
پنجاه‌وپنجمین محفل «کبوتران مسجد دوردست» با موضوع حقایق پشت پرده «مارش میرا»، «نسل کشی سربرنیتسا» و «محاصره سارایوو» از نگاه مستندسازان و نویسندگان، سه‌شنبه ۱۸ تیرماه برگزار می‌شود.