جمعه 9 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پروژه احداث پردیس سینمایی سقز
پروژه احداث پردیس سینمایی سقز
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
مرادی: اگر فرهنگ جامعه درست شود نوع مصرف مردم تغییر می‌کند
رئیس حوزه هنری کردستان گفت: بالاترین عنصری که در توسعه اقتصادی هر بخشی نقش اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است و ارتقاء و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی یک ضرورت است.