سه شنبه 21 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پایگاه خبری حوزه هنری
دکتر یدالله وفاداری
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
تئاتر کودک و نوجوان/۱
وفاداری: تخصص، نیاز اصلی مربی‌های تئاتر کودک و نوجوان است/ به بچه‌ها قدردانی از لحظات زندگی را یاد دهیم
دکتر یدالله وفاداری، استاد دانشگاه و پیش‌کسوت تئاتر کشور، معتقد است: مربی تئاتر کودک و نوجوان باید همانند یک پزشک متخصص اطفال دوره‌های تخصصی را پشت سر بگذارد تا بتواند راه درستی را برای رشد و بالندگی کودک با استفاده از هنر تئاتر ترسیم کند.
 نمایش «آغاز فصلی سرد»
پنج شنبه ۲۴ آیان ۱۳۹۷
نگاهی به نمایش «آغاز فصلی سرد»
ماندن در موقعیت ایستا
نمایش «آغاز فصلی سرد» یک نمایش قصه‌گو نیست؛ از طرفی نمایشی ضدقصه بنا بر تعاریف موجود هم نیست.