یکشنبه 4 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:ویژه برنامه «بیرلیک نغمه لری»
 ویژه برنامه «بیرلیک نغمه لری»
شنبه ۲۵ آیان ۱۳۹۸
همزمان با هفته وحدت؛
عاشیق‌های آذربایجان غربی ویژه برنامه «بیرلیک نغمه لری» را برگزار کردند
هنرمندان شیعه و سنی موسیقی عاشیقی آذربایجان غربی به مناسبت گرامیداشت «هفته وحدت» در شهرستان ارومیه گرد هم آمدند و ویژه برنامه «بیرلیک نغمه لری» را برگزار کردند.