دوشنبه 20 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:ورک‌شاپ «کارتون و کاریکاتورهای ترامپ»
کاستانا
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸
داوران جشنواره «ترامپیسم۲» مطرح کردند؛
کاستانا: کپی‌کاری نکنید/ شخصیت ترامپ منفور و نفرت‌انگیز است
کاستانا هنرمند اندونزی گفت: شخصیت ترامپ برای مردم کشور ما منفور و نفرت‌انگیز است و همین موضوع باعث شد تا من بتوانم طرحی از او بزنم و در روزنامه‌های کشورم منتشر کنم.