پنج شنبه 19 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:وحید لک
نشست هماهنگی بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
نشست هماهنگی بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر برگزار شد؛
زارعی: حوزه هنری فضاهای نمایشی خود را در اختیار جشنواره قرار می‌دهد
کوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، در نشست هماهنگی بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر گفت: در زمینه امور اجرایی این جشنواره نیز تا رسیدن به زمان رسمی برگزاری این جشنواره، مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری قادر است با در اختیار قرار دادن فضاهای نمایشی و سالن، شرایطی را به وجود آورد که مرحله بازبینی آثار بخش صحنه‌ای این جشنواره به ویژه آثار متقاضی از استان تهران به میزبانی حوزه هنری برگزار شود.