شنبه 25 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد
کتاب «ارزش فرهنگی یا اقتصادی»
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
کتاب «ارزش فرهنگی یا اقتصادی» به چاپ رسید
مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از چاپ و انتشار کتاب «ارزش فرهنگی یا اقتصادی» درآمدی بر تقابل‌های شناختی اقتصاد هنر توسط حوزه هنری استان خبر داد.