پنج شنبه 30 خرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:هنر و ادبیات دینی
امین فروغی
یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
با نگاهی به قصیده عینیه
هجدهمین نشست پژوهشی هنر و ادبیات دینی برگزار می‌شود
هجدهمین نشست پژوهشی هنر و ادبیات دینی با موضوع نگاهی به قصیده عینیه سید اسماعیل حمیری برگزار می‌شود.
مهدی امین فروغی
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در حوزه هنری برگزار می‌شود
نگاهی به قصیده «میمیه فرزدق» توسط مهدی امین‌فروغی
مهدی امین فروغی، پژوهشگر موسیقی آیینی، مترجم و عاشوراپژوه، در شانزدهمین نشست پژوهشی هنر و ادبیات دینی به بررسی قصیده «میمیه فرزدق» می‌پردازد.
سلسله نشست های هنر و ادبیات دینی
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
قصیده کوثریه سیدرضا هندی نقد و بررسی شد
فروغی: بسیاری از آثار آیینی، میراث ادبی کشورمان هستند
مهدی امین فروغی گفت: بسیاری از آثار آیینی، همچون میراث فرهنگی و ادبی کشورمان بوده و این آثار قله‌نشین‌های ادبیات هستند.
امبن فروغی
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
با حضور مهدی امین فروغی صورت می‌گیرد
بررسی «قصیده کوثریه سیدرضا هندی» در حوزه هنری
سلسله نشست های پژوهشی هنر و ادبیات دینی در چهاردهمین نشست، نگاهی به قصیده کوثریه سیدرضا هندی خواهد داشت.
سلسله نشست های پژوهشی هنر و ادبیات دینی
چهارشنبه ۱۷ آیان ۱۳۹۶
در یازدهمین برنامه از سلسله نشست‌های پژوهشی هنر و ادبیات دینی
مهدی امین‌فروغی از پنج دوره تاریخی تحول مرثیه‌سرایی گفت
یازدهمین برنامه از سلسله نشست‌های پژوهشی هنر و ادبیات دینی با موضوع «سیر تکامل مرثیه‌خوانی در ایران» با حضور مهدی امین‌فروغی، سه‌شنبه ۱۶ آبان در حوزه هنری برگزار شد.
سلسله نشست های پژوهشی هنر و ادبیات دینی
چهارشنبه ۳ آیان ۱۳۹۶
یثربی در دهمین نشست پژوهشی هنر و ادبیات دینی:
هنر از ایده‌های متفکران جامعه بهره ببرد
دکتر سید یحیی یثربی در دهمین نشست پژوهشی هنر و ادبیات دینی با موضوع «طرح نظریه ادبیات دینی» گفت: بزرگترین نقش هنر انتقال ایده‌های زندگی به مردم است و باید این ایده‌ها را از متفکران و اندیشمندان جامعه خود دریافت کنند تا با هنر خود آن تفکرات سازنده را به مردم ارائه دهند.
شست‌های پژوهشی هنر و ادبیات دینی
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
با حضور مهدی امین فروغی
تحولات نوحه‌سرایی در دوران معاصر بررسی می‌شود
مهدی امین فروغی، نویسنده و پژوهشگر، به بررسی و تحلیل «تحولات نوحه‌سرایی در دوران معاصر» در حوزه هنری می‌پردازد.